Network & Security Testing

Network & Security Testing là gì?

2/ Đánh giá bảo mật cho phần mềm và ứng dụng di động

Xác định các vấn đề bảo mật phần mềm trong giai đoạn đầu phát triển bằng cách sử dụng các dịch vụ mô hình hóa mối đe dọa.

3/ Network & Security Testing – Đo kiểm an ninh thông tin và các thiếu sót về bảo mật

Bổ sung thiếu sót trong các chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp với sự tư vấn từ các chuyên gia độc lập. Đánh giá các chính sách hiện tại, tạo ra các chương trình mới đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định và lập chi phí dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp về bảo mật.

Đo kiểm an ninh thông tin
Đánh giá bảo mật cho phần mềm và ứng dụng

4/ Đánh giá kế hoạch ứng phó sự cố

Phản ứng nhanh với vi phạm an ninh, giảm thiểu thiệt hại và thời gian gián đoạn dịch vụ do hệ thống bị tấn công.

5/ Đánh giá bảo vệ và chống thất thoát dữ liệu

Nhận diện các rủi ro về đánh cắp trái phép tài sản dữ liệu của doanh nghiệp hoặc rò rỉ thông tin nhạy cảm. Tìm kiếm mối đe dọa: Xác định các mối đe dọa đến từ bên trong hoặc bên ngoài mạng doanh nghiệp thông qua nhận dạng tình huống và phản ứng chủ động.

Xây dựng quy trình Network & Security Testing là điều cần thiết mà bất cứ doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức nào đang tích hợp hệ thống bảo mật trong hoạt động kinh doanh. Đo kiểm an ninh thông tin sẽ góp phần cho bước đầu bảo vệ dữ liệu thông tin khỏi những kẻ tấn công mạng.

THÔNG TIN HÃNG PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP: