CÔNG TY TNHH B-TECH VIỆT NAM

McAfee, Inc. còn được biết đến như Intel Security Group trong giai đoạn 2014–2017) là một công ty phần mềm an ninh toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại Santa Clara, California và họ tuyên bố,công ty công nghệ an ninh lớn nhất thế giới..
Công ty này là một công ty con thuộc sở hữu của Intel từ tháng 2/2011, trong thời gian đấy nó là một phần của bộ phận Intel Security. Tháng 4/ 2017, Intel tuyên bố tách McAfee trở lại thành một công ty độc lập.

Ngày 7/9/2016, Intel tuyên bố thảo thuận chiến lược với TPG Capital để chuyển đổi Intel Security thành một liên doanh giữa Intel và TPG Capital được gọi là McAfee. Thoả thuận đó kết thúc vào ngày 3/4/ 2017. Thoma Bravo nắm giữ cổ phần thiểu số trong công ty mới, và Intel vẫn giữ 49% cổ phần.

Together is power

McAfee tin rằng không một người, sản phẩm hoặc tổ chức nào có thể chống lại tội phạm an ninh mạng một cách đơn độc. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo xây dựng lại McAfee xung quanh ý tưởng làm việc cùng nhau. Mọi người làm việc cùng nhau. Sản phẩm làm việc cùng nhau. Các tổ chức và ngành công nghiệp làm việc cùng nhau. Mục tiêu là truyền bá thái độ hợp tác này đến khách hàng, đối tác, thậm chí là đối thủ cạnh tranh. Tất cả đoàn kết để vượt qua thử thách lớn nhất của thời đại kỹ thuật số trên mạng và làm cho thế giới kết nối trở nên an toàn hơn.

mcafee

Vui lòng tham khảo website: https://www.mcafee.com/us/products.aspx để biết thêm chi tiết.