Liên hệ

Trang chủ / Liên Hệ

VP Hà Nội: P1005 - Đơn nguyên B, tòa nhà HH2B, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Tel: +84 24 3827 3571 - Fax: +84 24 3827 2449

Email: info@b-tech.vn

VP HCM: P1005 - Đơn nguyên B, tòa nhà HH2B, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Tel: +84 24 3827 3571 - Fax: +84 24 3827 2449

Email: info@b-tech.vn

Gửi thông tin liên hệ