CÔNG TY TNHH B-TECH VIỆT NAM

Tái tạo an ninh mạng bằng cách bảo vệ thông tin có giá trị nhất và dễ bị tổn thương nhất

Khai thác sự bảo vệ tốt nhất cho dữ liệu quan trọng và IP của bạn. Người của bạn. Được xây dựng theo mục đích và sẵn sàng bảo vệ, Forcepoint được điều khiển bởi sự hiểu biết về hành vi và ý định của con người. Công nghệ tiên tiến của chúng tôi, nhiều thập kỷ kinh nghiệm và tầm nhìn rõ ràng giúp giải quyết các vấn đề bảo mật quan trọng để bảo vệ nhân viên, dữ liệu kinh doanh và IP.

Chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận theo định hướng hệ thống để phát hiện và phân tích mối đe dọa nội bộ, bảo vệ ứng dụng và người dùng dựa trên đám mây, bảo vệ mạng thế hệ tiếp theo, bảo mật dữ liệu và khả năng hiển thị của hệ thống. Đó là một cách tiếp cận mới đối với an ninh mạng chưa từng thấy trước đây. Và khi công nghệ và người dùng nhu cầu phát triển, chúng tôi không ngừng tìm cách mở rộng các dịch vụ của mình trong khi vẫn trung thực với cốt lõi của mình trong việc bảo vệ quan điểm của con người.

forcepoint

Qua 20 năm kinh nghiệm, các công nghệ chủ động và dựa trên bối cảnh và các giải pháp tích hợp, tập trung vào dữ liệu, Forcepoint cho phép ra quyết định tốt hơn và bảo mật hiệu quả hơn ở điểm con người cho hơn 20.000 tổ chức chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm các giải pháp của Forcepoint

vendor forcepoint