PLM

Product Lifecycle Management (PLM)

Product Lifecycle Management là gì? Product Lifecycle Management (PLM):Phá vỡ các silo tổ chức để tăng hiệu quả, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự đổi mới giữa các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. các nhà sản xuất tận dụng lợi thế cạnh tranh của chủ đề […]

Xem chi tiết