Industrial IoT

Industrial IoT

Industrial IoT là gì? Industrial IoT là một mạng chia sẻ dữ liệu giữa các máy vật lý và thiết bị kỹ thuật số. (Kết nối giữa người với máy, máy với máy) Các công ty sử dụng nền tảng IIoT để truy cập, giám sát, phân tích và hành động một cách an toàn trên […]

Xem chi tiết