CAD / CAM

CAD / CAM

CAD là gì? Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính là một cách để tạo ra các bản vẽ 2D và mô hình 3D của các sản phẩm trong thế giới thực trước khi chúng được sản xuất. Với CAD 3D, bạn có thể chia sẻ, đánh giá, mô phỏng và sửa đổi […]

Xem chi tiết