Software & IOT

Industrial IoT

Industrial IoT là gì? Industrial IoT là một mạng chia sẻ dữ liệu giữa các máy vật lý và thiết bị kỹ thuật số. (Kết nối giữa người với máy, máy với máy) Các công ty sử dụng nền tảng IIoT để truy cập, giám sát, phân tích và hành động một cách an toàn trên […]

Xem chi tiết

Product Lifecycle Management (PLM)

Product Lifecycle Management là gì? Product Lifecycle Management (PLM):Phá vỡ các silo tổ chức để tăng hiệu quả, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự đổi mới giữa các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. các nhà sản xuất tận dụng lợi thế cạnh tranh của chủ đề […]

Xem chi tiết

Augmented Reality (AR)

Augmented Reality là gì? Industrial Augmented Reality có rất nhiều ứng dụng thực tế, nơi bắt đầu phụ thuộc vào việc biết nơi bạn sẽ nhận được ROI (Return On Investment) nhanh nhất, có ý nghĩa nhất. Các trường hợp sử dụng này nổi bật như cung cấp việc áp dụng dễ dàng, lợi nhuận rõ ràng, lợi […]

Xem chi tiết

CAD / CAM

CAD là gì? Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính là một cách để tạo ra các bản vẽ 2D và mô hình 3D của các sản phẩm trong thế giới thực trước khi chúng được sản xuất. Với CAD 3D, bạn có thể chia sẻ, đánh giá, mô phỏng và sửa đổi […]

Xem chi tiết