TAP & Network PB

TAP & Network Pocket Broker

TAP & Network Packet Broker – Trích xuất dữ liệu mạng Thiết bị trích xuất lưu lượng (TAP) và Network Packet Broker (NPB) là gì? Thiết bị trích xuất lưu lượng (TAP) là các thiết bị hoặc phần mềm ảo hóa được đặt trên đường truyền hoặc trong hệ thống ảo hóa để trích xuất dữ […]

Xem chi tiết