ADC - Application Delivery Controller

Application Delivery Controller (Bộ cân bằng tải thông minh cho ứng dụng) của Fortinet (ADC) tối ưu hóa tính sẵn có, trải nghiệm người dùng, hiệu năng và khả năng mở rộng của Cung cấp ứng dụng doanh nghiệp, gia đình các thiết bị vật lý và ảo của FortiADC cung cấp tăng tốc nhanh chóng, an toàn và thông minh và phân phối các ứng dụng đòi hỏi trong doanh nghiệp.

Application Delivery Controller – Bộ cân bằng tải thông minh cho ứng dụng

Application Delivery Controller của Fortinet (ADC) tối ưu hóa tính sẵn có, trải nghiệm người dùng, hiệu năng và khả năng mở rộng của Cung cấp ứng dụng doanh nghiệp, gia đình các thiết bị vật lý và ảo của FortiADC cung cấp tăng tốc nhanh chóng, an toàn và thông minh và phân phối các […]

Xem chi tiết