SOC and NOC - Trung tâm điều hành mạng và an ninh mạng

Giải pháp SOC & NOC là một giải pháp tổng thể và linh hoạt, được cung cấp trên cơ sở phù hợp với hiện trạng và nhu cầu về bảo mật của khách hàng. Hệ thống trung tâm này có thể giúp bảo mật cho các endpoint khác nhau.

Endpoint Detection and Response (EDR)

Endpoint Detection and Response (EDR) Giải pháp Endpoint Detection and Response và mức độ quan trọng Trong những năm gần đây các cuộc tấn công mạng ngày càng trở lên đa dạng về quy mô cũng như được thực hiện bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Kèm theo đó là các mối đe dọa […]

Xem chi tiết

User and Entity Behavior Analytics (UEBA)

UEBA (Phân Tích Hành Vi Người Dùng và Thực Thể) User and Entity Behavior Analytics là gì? Để tránh các hành vi vi phạm dữ liệu, các doanh nghiệp, tổ chức phải phát hiện và phản hồi nhanh chóng đối với hoạt động bất thường. “Phân tích hành vi người dùng và thực thể (UEBA)” […]

Xem chi tiết

Threats Hunting – Săn lùng mối đe dọa

Threat Hunting là gì? Threat Hunting (có tên tiếng việt là Săn lùng mối đe dọa) là hoạt động chủ động tìm kiếm các mối đe dọa mạng đang rình rập mà không bị phát hiện trong mạng. Khả năng săn lùng mối đe dọa mạng đào sâu để tìm các tác nhân độc hại […]

Xem chi tiết

Perf. Mgnt & Diag – Chuẩn đoán & Quản lý hiệu suất mạng

Network Performance Management là gì? Network Performance Management tên tiếng Việt là quản lý hiệu suất mạng là công việc theo dõi hiệu suất của tất cả các thành phần trong mạng ở mức độ chi tiết, nhằm xác định các tắc nghẽn cục bộ về hiệu suất và để đảm bảo hệ thống mạng có thể […]

Xem chi tiết

Sandboxing / ATP

Thiết bị sandbox một công nghệ rất quan trọng trong việc bảo mật, bảo vệ máy tính hạn chế truy cập vào tài nguyên hệ thống của các ứng dụng ngoài. Hiện nay các phần mềm virus và mã đọc đang làm cho nhiều công ty và doanh nghiệp phải lo lắng vì ảnh hưởng […]

Xem chi tiết

SIEM – Quản Lý Log Và Sự Kiện Tập Trung

SIEM là gì? SIEM quản lý log và sự kiện tập trung, cung cấp các chức năng chính như: Thu thập và lưu trữ tập trung dữ liệu log và các sự kiện từ tất cả các thiết bị dài hạn, bảo mật, an toàn và chuẩn hóa giúp cho người quản trị dễ dàng […]

Xem chi tiết