Network Security - Bảo mật hạ tầng mạng

Network Security hay Bảo mật hạ tầng mạng là một thuật ngữ mô tả các công cụ, chiến thuật và chính sách bảo mật được thiết kế để giám sát, ngăn chặn và đối phó với sự xâm nhập trái phép của mạng, đồng thời bảo vệ các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả lưu lượng truy cập mạng. Bảo mật mạng bao gồm các công nghệ phần cứng và phần mềm (bao gồm các tài nguyên như nhà phân tích bảo mật hiểu biết, thợ săn, người ứng phó sự cố, v.v.) và được thiết kế để đối phó với đầy đủ các mối đe dọa tiềm ẩn nhắm vào mạng của bạn.

WEB ISOLATION – CÔ LẬP WEB

Cô lập web là gì? Bộ phận CNTT đầu tư một lượng lớn tài nguyên để bảo vệ nhân viên và tài sản khỏi các hoạt động độc hại. Yếu tố cơ bản nhất của các giải pháp an ninh mạng là khả năng phát hiện. Tất cả các giải pháp như phần mềm anti-virus/anti-malware, […]

Xem chi tiết

SECURE WEB GATEWAY – CỔNG TRUY CẬP WEB AN TOÀN

Cổng truy cập web an toàn (SWG) là gì? Cổng truy cập web an toàn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật trực tuyến bằng cách thực thi các chính sách bảo mật của Công ty và lọc lưu lượng truy cập internet độc hại theo thời gian […]

Xem chi tiết

SECURE SD-WAN – MẠNG WAN ẢO AN TOÀN

SD-WAN là gì? Software-Defined Wide-Area Networking còn được gọi tắt là SD-WAN, hay mạng diện rộng được định nghĩa bằng phần mềm, là một kỹ thuật sử dụng phần mềm để thiết lập kết nối cho các mạng diện rộng (WAN), giúp chúng trở nên thông minh và linh hoạt hơn. Thông thường, SD-WAN bắt […]

Xem chi tiết

HỆ THỐNG NGĂN CHẶN TẤN CÔNG XÂM NHẬP (IPS)

Intrusion Detection System – Hệ thống ngăn chặn tấn công xâm nhập là gì? Hệ thống ngăn chặn tấn công xâm nhập (IPS) là một công cụ được sử dụng để phát hiện các hoạt động độc hại xảy ra trong mạng và/hoặc trên hệ thống. IPS cũng có thể được gọi là hệ thống […]

Xem chi tiết

NEXT GENERATION FIREWALL – TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI

Tường lửa (Firewall) là một công cụ bảo mật cơ bản, cần thiết cho mọi Tổ chức và Doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các mối đe dọa thay đổi hàng ngày như hiện nay, tường lửa thế hệ mới (hay còn gọi là NGFW) ra đời nhằm cải tiến và nâng cao khả […]

Xem chi tiết