Network and Security Testing - Dịch vụ đánh giá và kiểm thử hệ thống

Network & Security Testing

Network & Security Testing là gì? Network & Security Testing hay còn gọi là đo kiểm an ninh thông tin mạng để kiểm tra rà soát hết tất cả các thiết bị mạng, máy chủ để tìm kiểm các lổ hổng bảo mật và các mối nguy cơ đe dọa tiềm ẩn. Trước khi tiến hành đo kiểm […]

Xem chi tiết