Cloud & Virtual Security

Cloud Security là một tập hợp rộng rãi các chính sách, công nghệ, ứng dụng và điều khiển được sử dụng để bảo vệ IP ảo, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ và cơ sở hạ tầng liên quan của điện toán đám mây. Các biện pháp bảo mật này được định cấu hình để bảo vệ dữ liệu, hỗ trợ tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng cũng như đặt quy tắc xác thực cho người dùng và thiết bị cá nhân.

Cloud Access Security Broker

Cloud Access Security Broker là gì? Cloud Access Security Broker (CASB) được hiểu đơn giản là thành phần trung gian hỗ trợ bảo mật cho các ứng dụng đám mây. CASB có thể là phần mềm hoặc dịch vụ đứng giữa hệ thống on-premise của doanh nghiệp và hạ tầng đám mây của các nhà cung […]

Xem chi tiết

Virtual Security – Bảo mật cho môi trường ảo hóa

Virtual Security – Bảo mật cho môi trường ảo hóa Virtual Security: Quản lý rủi ro, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian với giải pháp cung cấp nhiều khả năng bảo mật trong một sản phẩm với tính năng quản lý chính sách tự động và khả năng hiển thị trung tâm. Sử dụng […]

Xem chi tiết