Application Security - Bảo mật cho ứng dụng

Giải pháp bảo mật cho ứng dụng (Application Security) mô tả các biện pháp bảo mật ở cấp ứng dụng nhằm ngăn chặn dữ liệu hoặc mã trong ứng dụng bị đánh cắp hoặc chiếm quyền điều khiển. Nó bao gồm các cân nhắc về bảo mật xảy ra trong quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng, nhưng nó cũng liên quan đến các hệ thống và phương pháp để bảo mật cho ứng dụng sau khi chúng được triển khai

DATABASE SECURITY – BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tầm quan trọng của Database security đối với doanh nghiệp Trong thời kì hiện nay, tất cả các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp, không kể nhà nước, tư nhân hay bất kì lĩnh vực nào đều có sử dụng đến thành phần cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu luôn luôn là […]

Xem chi tiết

WEB APPLICATION FIREWALL – BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB

Hiện trạng bảo mật ứng dụng web Email luôn là con đường phổ biến và dễ dàng để tấn công vào một doanh nghiệp bởi vì đây là thành phần cầu nối với các hệ thống mạng của đối tác và người dùng của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, xu hướng tấn công […]

Xem chi tiết

Email Security

Secure Email Gateway – Giải pháp Bảo mật email cho doanh nghiệp Secure email Gateway ra đời là một trong các giải pháp bảo mật email tốt nhất cho doanh nghiệp và tổ chức khỏi các cuộc tấn công, lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin doanh nghiệp qua hệ thống email. Hiện trạng bảo mật email hiện […]

Xem chi tiết

DDOS Protection

DDoS là một trong các cuộc tấn công mạng vô cùng nguy hại cho doanh nghiệp. Và ngày càng trở nên phổ biến. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ này gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của các công ty nhất là các doanh nghiệp trong mảng thương mại điện […]

Xem chi tiết