Access Security - Bảo mật tầng truy cập

Access Security / Access control là một kỹ thuật bảo mật quy định ai hoặc cái gì có thể xem hoặc sử dụng tài nguyên trong môi trường máy tính. Đó là một khái niệm cơ bản trong bảo mật giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

NAC – Giải pháp quản lý truy cập mạng

Giải pháp Nhận dạng và quản lý truy cập (NAC) là gì? Giải pháp nhận dạng và quản lý truy cập mạng là giải pháp dùng để quản lý kết nối của các thiết bị đầu cuối của người thông qua thu thập nhiều nguồn thông tin từ các thiết bị mạng trong hệ thống để xác […]

Xem chi tiết

IAM – Quản lý Danh tính và Truy cập

Giải pháp quản lý định danh và truy cập ( Identity and Access Management – IAM) là gì? Giải pháp quản lý định danh và truy cập cung cấp khả năng quản lý tập trung thông tin người dùng, thông qua đó cung câp nhiều hình thức để dịnh danh và xác định người dùng truy cập […]

Xem chi tiết

Secure Wifi – Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật

Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật (Secure Wifi) là gì ? Khác với giải pháp mạng không dây thông thường chỉ cung cấp kết nối không dây cho thiết bị của người dùng, giải pháp bảo mật mạng không dây còn mở rộng thêm khả năng lọc nội dung độc hại […]

Xem chi tiết